Kompetanse

Er det skremmende å tenke mer utdannelse? Har du tenkt på å fullføre videregående skole, samt å ta fagbrevet?

Eskoleia Progresso har et stort nettverk av samarbeidende bedrifter og organisasjoner som er klare til å gi deg verdifull ny arbeidserfaring og kompetanse fra yrker innenfor privat næringsliv eller det offentlige. Ta sats – sammen skal vi lykkes med å øke din kompetanse og gi deg en ny jobbmulighet.

 

Eskoleia Progresso er en kompetansebedrift og godkjent lærebedrift i 14 fag. Vi tilbyr opplæring i bedrift (VG3) både for ordinære lærlinger og lærekandidater i følgende fag:

 • Barne- og ungdomsarbeider
 • Kontor- og administrasjon
 • Logistikk
 • Platearbeider
 • Produksjonsteknikk
 • Salg
 • Tømrer
 • Byggdrifter
 • Reiseliv
 • Resepsjon
 • Renholdsoperatørfaget
 • Industriell overflatebehandling
 • IKT-servicefag
 • Yrkessjåfør

Eskoleia Progresso har fokus på kvalitet og bredde i opplæringen og tilrettelegger i henhold til individuelle fagplaner.

Vi har faglige veiledere i alle 14 fag som bistår i dette opplæringsløpet. Eskoleia Progresso kan tilrettelegge innenfor andre fagretninger, hvis det er behov for dette.